AMOR MUSIC

音乐APP

AMOR MUSIC是一款面向热爱音乐的各个年龄的人群的APP,其交互界面简洁而且友好,在满足用户需求的同时,去除了冗长复杂的层次关系,添加交互细节元素。一切目的只有一个,就是让用户拥有更好的体验。


AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC AMOR MUSIC
更多案例